De organisatie van King’s Court

 

KCWS bestaat uit een dagelijks bestuur en een tweetal commissies, te weten de Proeverij-commissie en de PR-commissie. Het dagelijks bestuur heeft de volgende samenstelling:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Eddie Vervloet

Penningmeester: Michel Tuns

Secretaris: Nils Reinaerts (a.i.)

Emailadres: info@kcws.nl

Proeverij-commissie:

Peter Gootjes

Thomas Hulshof

Gideon Meeuwissen

Contactpersoon namens het bestuur: Michel Tuns

PR-commissie:

Rolf Kruger

Rianne de Wit

Contactpersoon namens het bestuur: Nils Reinaerts