Inschrijfformulier KCWS


Dit is het inschrijfformulier van KCWS; als u dit helemaal invult en op de verzend-knop drukt, hebben wij alle benodigde gegevens. Tevens verklaart u de leeftijd te hebben bereikt voor consumptie van alcohol.

Uw aanmelding is helemaal afgerond bij betaling van het lidmaatschapsgeld van € 15 voor het huidige jaar op het onderstaande rekeningnummer.

Alvast hartelijk welkom bij KCWS, dè whiskyvereniging van Haarlem eo!

  Naam en voorletters (verplicht)

  Voornaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Man/vrouw(verplicht)

  Geboortedatum (jjjj-mm-dd)

  King's Court Whisky Society

  • p/a Antoniestraat 79a
   2011 CP Haarlem
   Rekening Rabobank: NL11RABO0113865732 t.n.v. KCWS, te Oude Tonge
  • info@kcws.nl

  • www.kcws.nl