De organisatie van King’s Court

 

KCWS bestaat uit een dagelijks bestuur en een tweetal commissies, te weten de Proeverij-commissie en de PR-commissie. Het dagelijks bestuur heeft de volgende samenstelling:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Eddie Vervloet

Penningmeester: Michel Tuns

Secretaris: Miriam Van Vuuren

Emailadres: info@kcws.nl

Proeverij-commissie:

Ed Kuik

Peter Gootjes

Hans van der Meer

Jacqueline Stoop

Contactpersoon namens het bestuur: Michel Tuns

PR-commissie

Hester van der Hoorn

Frans Willems

Contactpersoon namens het bestuur: Miriam van Vuuren